Onze werkwijze

Onze werkwijze

ProgresZorg staat voor zorg op maat, waarbij we ons inzetten om de individuele behoeften en wensen van onze hulpvragers centraal te stellen. We begrijpen dat iedere persoon uniek is en verschillende zorgbehoeften heeft. Daarom streven we ernaar om persoonlijke, doelgerichte zorg te bieden die aansluit bij de specifieke situatie van elke hulpvrager. Hieronder vindt u de stappen die wij ondernemen om passende zorg te kunnen aanbieden.

Aanmelding voor ondersteuning kan via het contactformulier op onze website of telefonisch.

Na de aanmelding wordt een gesprek gepland. Dit gesprek kan bij jou thuis of op ons kantoor plaatsvinden. In het gesprek wordt met elkaar kennis gemaakt en de hulpvragen worden geïnventariseerd, zodat onderzocht kan worden of ProgresZorg passende ondersteuning kan bieden.

Voor het inzetten van de zorg is een indicatie nodig, bijvoorbeeld vanuit de WMO of WLZ. De zorg kan dan vergoed worden. Indien er nog geen indicatie is toegekend, kan ProgresZorg helpen met het indienen van een aanvraag. Als er wel een indicatie is, kan de zorg na afstemming met de betrokken partijen worden ingezet.
Wij kunnen zorg leveren op basis van een persoonsgebonden budget. Daarnaast is zorg in natura ook mogelijk, omdat ProgresZorg lid is van Coöperatie Dichtbij.

Als is vastgesteld dat ProgresZorg passende ondersteuning kan bieden, wordt een begeleidingsplan opgesteld. Dit doen we samen met de hulpvrager. Het plan wordt opgesteld naar aanleiding van de zelfredzaamheid-matrix. Dit is een meetinstrument, waarbij de mate van de zelfredzaamheid in 13 domeinen wordt getoetst. Op deze manier kan de zorgbehoefte worden bepaald en kunnen persoonlijke leerdoelen worden geformuleerd. In het begeleidingsplan worden de persoonlijke leerdoelen beschreven en daarnaast ook op welke wijze hieraan gewerkt zal worden. Voorbeelden van doelen kunnen zijn; verkrijgen van een inkomen, uitbreiden van de eigen sociale netwerk, omgaan met persoonlijke relaties en sociale media, vinden van (geschikte) huisvesting, een passende vorm van dagbesteding en leren zelfstandig (blijven) wonen. Andere doelen kunnen ook zijn; vergroten van de zelfzorg, het voorkomen van een terugval in het middelengebruik en/of in de criminaliteit.

De zorg wordt conform de indicatie uitgevoerd. Elke hulpvrager krijgt één begeleider of meerdere begeleiders toegewezen. Samen plannen we de contactmomenten voor begeleiding. Tijdens deze momenten wordt gewerkt aan de doelen uit het begeleidingsplan. Wanneer het om een aanmelding voor een woontraject gaat, wordt afgestemd met de hulpvrager wanneer er een woonplek vrij komt en worden dan afspraken gemaakt over de contactmomenten. Vanuit het woontraject, wordt er onder andere beschermd wonen met toezicht nabij en op afroep aangeboden. Dit houdt in dat er zowel geplande als ongeplande contactmomenten zijn. Er wordt een combinatie van individuele begeleiding en groepsbegeleiding aangeboden. Tevens is er 24 uur per dag een bereikbaarheidsdienst beschikbaar.

De aangeboden ondersteuning wordt minimaal 1 keer per half jaar geëvalueerd. Tijdens een evaluatiegesprek wordt teruggeblikt en gekeken naar de vorderingen in de ontwikkeling. Alle doelen worden dan besproken en indien nodig wordt het begeleidingsplan bijgesteld. Als het mogelijk is, zal de zorg worden afgebouwd.

Dit zeggen onze hulpvragers:

Begripvol en goede werknemers
Lees verder
"Na een aantal gesprekken kwam ik erachter dat ProgresZorg een goede instantie is, waarbij de begeleiders klaar staan voor de hulpvrager en begripvol zijn voor de problemen die aanwezig zijn."
Uitstekend
Lees verder
"Prettige mensen, samenwerking is uitstekend."
Prima!
Lees verder
"Ik krijg veel geborgen- en genegenheid. Prima en veel succes."
Top!
Lees verder
"Ga vooral zo door!"
Betrokken
Lees verder
"Erg positief, mensgericht, geen 'hokjes' mentaliteit en flexibel. Bewondering voor de inzet en betrokkenheid."
Goed bezig
Lees verder
"ProgresZorg is goed bezig. Ik kan goed met mijn begeleider praten en hij helpt mij goed. Ik ben geholpen met het volwassener en zelfstandiger worden"
Previous
Next

Aanmelden of vragen?

Vul het contactformulier in!