SAMEN 
VOORUIT

WELKOM BIJ PROGRESZORG

WIE ZIJN WIJ

ProgresZorg biedt maatschappelijke ondersteuning aan hulpbehoevende volwassen met onder andere gedragsproblemen, maatschappelijke problemen en/of een (licht) verstandelijke beperking. Dit kunnen ook personen zijn met een justitieel (met of zonder forensische titel) of verslavingsverleden. De ondersteuning bestaat uit begeleiding in de thuissituatie en daarnaast heeft ProgresZorg een kleinschalige woonvorm, waar woontrajecten worden aangeboden. Door de kleinschaligheid en korte lijnen, kunnen wij ons flexibel opstellen en zijn wij in staat om snel in te spelen op veranderingen in de situatie van onze hulpvragers.

SAMEN VOORUIT!

De kleinschaligheid van ProgresZorg zorgt voor korte lijnen. De organisatie werkt met een klein team, bestaande uit diverse professionals. Belangrijke kernwaarden binnen de organisatie zijn flexibiliteit, betrouwbaarheid, deskundigheid en autonomie. Belangrijke grondwaarden zijn (zelf)respect en eerlijkheid. ProgresZorg ziet mensen als mensen met mogelijkheden en de organisatie streeft ernaar bij te dragen aan de groei van hulpvragers door het versterken van de eigen kracht. Bij Progreszorg gaan we samen vooruit!

Zorgaanbod

Wij bieden zowel woontrajecten aan binnen een eigen woonvorm, als (forensische) ambulante begeleiding. Het algehele doel van de zorg is het vergroten van de zelfredzaamheid en het versterken van de eigen kracht. De aangeboden zorg kan gefinancierd worden vanuit de WMO, WLZ, Divisie Forensische Zorg (ForZo/JJI) en eventueel vanuit de verlengde Jeugdwet. Dit kan zowel op basis van een persoonsgebonden budget, als zorg in natura. Wij hebben ervaring met o.a. (L)VG, hechtingsstoornis, verslavingsverleden, justitieel verleden, ADHD, ODD, Borderline, COPD4, burn out, beperkt zelfredzaamheid, ASS, Parkinson en multiproblematiek. Klik op de knop Woontrajecten voor meer informatie over onze woonvorm. Binnen de (forensische) begeleiding wordt onder andere gericht op het onderstaande.

ONS TEAM

Ons team bestaat uit de volgende professionals.

Samenwerken aan vooruitgang in de persoonlijke ontwikkeling, waarbij de hulpvrager de regie over het proces heeft en wordt ondersteunt door professionals.
Onze missie
Met het bieden van maatwerk, kwaliteit en de dienstverlening laagdrempelig te houden, willen wij zorgtrajecten aanbieden die gericht zijn op de situatie en behoeften van hulpvragers. Door regelmatig de ontwikkeling te evalueren, wordt de vordering in kaart gebracht.
Onze visie

HOE ZIET ONZE AANPAK ERUIT?

U wilt graag ondersteuning op maat, maar hoe nu verder? Hier onder kunt u zien welke stappen we ondernemen om uw ondersteuning op maat te bepalen.

Aanmelding voor ondersteuning kan via het contactformulier op onze website of telefonisch.

Na de aanmelding wordt een gesprek gepland. Dit gesprek kan bij u thuis of op ons kantoor plaatsvinden. In het gesprek wordt met elkaar kennis gemaakt en de hulpvragen worden geïnventariseerd, zodat onderzocht kan worden of ProgresZorg passende ondersteuning kan bieden.

Als is vastgesteld dat ProgresZorg passende ondersteuning kan bieden, wordt een zorgplan opgesteld. Dit doen we samen met de hulpvrager. Het zorgplan wordt opgesteld naar aanleiding van de zelfredzaamheid-matrix. Dit is een meetinstrument, waarbij de mate van de zelfredzaamheid in 13 domeinen wordt getoetst. In een persoonlijk gesprek wordt per domein een score toegekend. Op deze manier kan de zorgbehoefte worden bepaald en kunnen persoonlijke leerdoelen worden geformuleerd. In het zorgplan worden de persoonlijke leerdoelen beschreven en daarnaast ook op welke wijze hieraan gewerkt zal worden. Voorbeelden van doelen kunnen zijn; verkrijgen van een inkomen, uitbreiden van de eigen sociale netwerk, omgaan met persoonlijke relaties en sociale media, vinden van (geschikte) huisvesting, een passende vorm van dagbesteding en leren zelfstandig (blijven) wonen. Andere doelen kunnen ook zijn; vergroten van de zelfzorg, het voorkomen van een terugval in het middelengebruik en/of in de criminaliteit.

Voor het inzetten van de zorg is een indicatie nodig, bijvoorbeeld vanuit de WMO of WLZ. De zorg kan dan vergoed worden. Indien er nog geen indicatie is toegekend, kan ProgresZorg helpen met het indienen van een aanvraag. Als er wel een indicatie is, kan de zorg na afstemming met de betrokken partijen worden ingezet.
Wij kunnen zorg leveren op basis van een persoonsgebonden budget. Daarnaast is zorg in natura ook mogelijk, omdat ProgresZorg lid is van Coöperatie Dichtbij.
Elke hulpvrager krijgt een coach toegewezen. Het team bestaat uit sociaal pedagogisch werkers en een maatschappelijk werker. Samen plannen we de coachingsmomenten en maken een rooster. In de coachingsmomenten wordt gewerkt aan de doelen uit het zorgplan.

Elke hulpvrager krijgt een coach toegewezen. Het team bestaat uit sociaal pedagogisch werkers en een maatschappelijk werker. Samen plannen we de coachingsmomenten en maken een rooster. In de coachingsmomenten wordt gewerkt aan de doelen uit het zorgplan.

De aangeboden ondersteuning wordt minimaal 1 keer per half jaar geëvalueerd. Tijdens een evaluatiegesprek wordt teruggeblikt en gekeken naar de vorderingen in de ontwikkeling. Alle doelen worden dan besproken en indien nodig wordt het zorgplan bijgesteld. Als het mogelijk is, zal de zorg worden afgebouwd.

’Na een paar gesprekken kwam ik erachter dat ProgresZorg een goede instantie is, waarbij de begeleiders klaar staan voor de cliënten en begripvol zijn voor de problemen die aanwezig zijn. Begripvol en goede werknemers.
client
Prettige mensen, samenwerking is uitstekend.
Client
Krijg veel geborgenheid, genegenheid. Prima en veel succes!
Client
Ga vooral zo door!
Client
Erg positief, mensgericht, geen ‘hokjes’ mentaliteit, flexibel. Bewondering voor de inzet en betrokkenheid.
client
ProgresZorg is goed bezig. Ik kan goed met mijn begeleider praten en hij helpt mij goed. Ik ben geholpen met het volwassener en zelfstandiger worden.
Client

Forensische begeleiding is ook mogelijk bij ProgresZorg. Progressie in de persoonlijke ontwikkeling, resocialiseren en het voorkomen van recidive zijn speerpunten.

Contact

Wij zijn op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur telefonisch bereikbaar op 06-41768097

Adres

Friesestraatweg 211-a
(Kantorenpark De Ommelanden)
9743 AD, Groningen

E-Mail

info@progreszorg.nl

KvK: 72940921
BTW: NL002191973B79

Telefoon

Wij zijn telefonisch bereikbaar op: 06-41768097.

Vragen? Stuur ons een bericht

    Hoeveel is 6 + 8 ?