Samen VooruitDevelopmentCreative

Welkom bij ProgresZorg

Over ons contact

Wie zijn wij

ProgresZorg biedt maatschappelijke ondersteuning aan hulpbehoevende volwassen met onder andere gedragsproblemen, maatschappelijke problemen en/of een (licht) verstandelijke beperking. Dit kunnen ook personen zijn met een justitieel (met of zonder forensische titel) of verslavingsverleden. De ondersteuning bestaat uit begeleiding in de thuissituatie en daarnaast heeft ProgresZorg een kleinschalige woonvorm, waar woontrajecten worden aangeboden. Door de kleinschaligheid en korte lijnen, kunnen wij ons flexibel opstellen en zijn wij in staat om snel in te spelen op veranderingen in de situatie van onze hulpvragers.

Progressie

De naam van de organisatie is afgeleid van het woord ‘progressie’ en onze uitgangspunt is vooruitgang boeken in de ontwikkeling van onze hulpvragers.

Persoonlijke ontwikkeling

Wij geloven dat iedereen, ongeacht iemands problematiek of beperking, mogelijkheden heeft om vooruit te komen in de persoonlijke ontwikkeling.

Ontwikkeling op maat

Bij de één zal de ontwikkeling in kleinere stappen zijn, bij de ander wat grotere. Wij kijken naar de wensen en behoeften van elk individu.

Toekomstdoelen

Voor elk individu is het belangrijk om toekomstdoelen te hebben zodat er gericht gewerkt kan worden aan de ontwikkeling en de waarborging hiervan.

Hulp bij plannen

Niet iedereen is in staat om zelf persoonlijke doelen te stellen en dit zelfstandig te behalen. ProgresZorg kan hierbij helpen.

Voor wie?

Hulpvragers, met een licht verstandelijke beperking, gedrags- en/of maatschappelijke problemen, een verslavingsverleden, justitieel verleden, die op zoek zijn naar een woonvorm waar ze onder begeleiding kunnen wonen, of die ambulante begeleiding nodig hebben.

Samen vooruit!

De kleinschaligheid van ProgresZorg zorgt voor korte lijnen. De organisatie werkt met een klein team, bestaande uit diverse professionals. Belangrijke kernwaarden binnen de organisatie zijn flexibiliteit, betrouwbaarheid, deskundigheid en autonomie. Belangrijke grondwaarden zijn (zelf)respect en eerlijkheid. ProgresZorg ziet mensen als mensen met mogelijkheden en de organisatie streeft ernaar bij te dragen aan de groei van hulpvragers door het versterken van de eigen kracht. Bij Progreszorg gaan we samen vooruit!

Regel uw zorg hier

Zorgaanbod

Wij bieden zowel woontrajecten aan binnen een eigen woonvorm, als (forensische) ambulante begeleiding. Het algehele doel van de zorg is het vergroten van de zelfredzaamheid en het versterken van de eigen kracht. De aangeboden zorg kan gefinancierd worden vanuit de WMO, WLZ, Divisie Forensische Zorg (ForZo/JJI) en eventueel vanuit de verlengde Jeugdwet. Dit kan zowel op basis van een persoonsgebonden budget, als zorg in natura. Wij hebben ervaring met o.a. (L)VG, hechtingsstoornis, verslavingsverleden, justitieel verleden, ADHD, ODD, Borderline, COPD4, burn out, beperkt zelfredzaamheid, ASS, Parkinson en multiproblematiek. Klik op de knop Woontrajecten voor meer informatie over onze woonvorm. Binnen de (forensische) begeleiding wordt onder andere gericht op het onderstaande.

Psychosociale begeleiding

Samen onderzoeken we wat de kern is van uw psychosociaal probleem (combinatie van emotionele en sociale problemen die vaak leiden tot lichamelijke klachten) en vervolgens wordt een plan gemaakt voor het aanpakken van het probleem.

Zelfstandig Wonen

Begeleid Zelfstandig Wonen houdt in dat je via ons een woonruimte krijgt aangeboden. Je krijgt begeleiding bij b.v. het vinden van een opleiding/baan, plannen van je week en het huishouden. Het doel is dat je in de toekomst helemaal zelfstandig kan wonen.

Passende daginvulling

Het doel bij het vinden van passende daginvulling is het verkrijgen van dagelijkse structuur en bij het behalen/behouden van een gezonde dag- en nachtritme. Samen met een coach wordt een planning gemaakt en bewaakt.

Omgang met gedragsproblemen

Leren communiceren met anderen, omgaan met emoties en het voorkomen van recidive en (opnieuw) middelenafhankelijkheid wordt gecoacht. Door het evalueren van situaties op bijvoorbeeld school, werk of met vrienden kan onderzocht worden wat goed gaat en wat nog verbeterd kan worden.

Vergroten van de zelfredzaamheid

De coach onderzoekt samen met de hulpvrager welke vaardigheden hij/zij reeds bezit en welke vaardigheden versterkt kunnen worden, zodat bijvoorbeeld zelfstandig wonen mogelijk is en de hulpvrager zich in dagelijkse bezigheden zelfstandig kan redden.

Heeft u een andere hulpvraag?

Heeft u een hulpvraag die hier niet staat beschreven? Neem dan contact met ons op via het contactformulier onderaan onze website om uw hulpvraag voor te leggen. Samen bespreken we de mogelijkheden.

Bellen kan natuurlijk ook op 06-41768097.

Ons Team

Ons team bestaat uit de volgende professionals.

Hoe ziet onze aanpak eruit?

U wilt graag ondersteuning op maat, maar hoe nu verder? Hier onder kunt u zien welke stappen we ondernemen om uw ondersteuning op maat te bepalen.

Aanmelding voor ondersteuning kan via het contactformulier op onze website of telefonisch.

Na de aanmelding wordt een gesprek gepland. Dit gesprek kan bij u thuis of op ons kantoor plaatsvinden. In het gesprek wordt met elkaar kennis gemaakt en de hulpvragen worden geïnventariseerd, zodat onderzocht kan worden of ProgresZorg passende ondersteuning kan bieden.

Als is vastgesteld dat ProgresZorg passende ondersteuning kan bieden, wordt een zorgplan opgesteld. Dit doen we samen met de hulpvrager. Het zorgplan wordt opgesteld naar aanleiding van de zelfredzaamheid-matrix. Dit is een meetinstrument, waarbij de mate van de zelfredzaamheid in 13 domeinen wordt getoetst. In een persoonlijk gesprek wordt per domein een score toegekend. Op deze manier kan de zorgbehoefte worden bepaald en kunnen persoonlijke leerdoelen worden geformuleerd. In het zorgplan worden de persoonlijke leerdoelen beschreven en daarnaast ook op welke wijze hieraan gewerkt zal worden. Voorbeelden van doelen kunnen zijn; verkrijgen van een inkomen, uitbreiden van de eigen sociale netwerk, omgaan met persoonlijke relaties en sociale media, vinden van (geschikte) huisvesting, een passende vorm van dagbesteding en leren zelfstandig (blijven) wonen. Andere doelen kunnen ook zijn; vergroten van de zelfzorg, het voorkomen van een terugval in het middelengebruik en/of in de criminaliteit.

Voor het inzetten van de zorg is een indicatie nodig, bijvoorbeeld vanuit de WMO of WLZ. De zorg kan dan vergoed worden. Indien er nog geen indicatie is toegekend, kan ProgresZorg helpen met het indienen van een aanvraag. Als er wel een indicatie is, kan de zorg na afstemming met de betrokken partijen worden ingezet.

Wij kunnen zorg leveren op basis van een persoonsgebonden budget. Daarnaast is zorg in natura ook mogelijk, omdat ProgresZorg lid is van Coöperatie Dichtbij.

ProgresZorg is onderdeel van Traject Dichtbij en is aangesloten bij Coöperatie Dichtbij. Hierdoor kan ProgresZorg hulpvragers met een forensische titel van dienst zijn. De zorg wordt gefinancierd vanuit de Divisie Forensische Zorg (ForZo/JJI).

Elke hulpvrager krijgt een coach toegewezen. Het team bestaat uit sociaal pedagogisch werkers en een maatschappelijk werker. Samen plannen we de coachingsmomenten en maken een rooster. In de coachingsmomenten wordt gewerkt aan de doelen uit het zorgplan.

De aangeboden ondersteuning wordt minimaal 1 keer per half jaar geëvalueerd. Tijdens een evaluatiegesprek wordt teruggeblikt en gekeken naar de vorderingen in de ontwikkeling. Alle doelen worden dan besproken en indien nodig wordt het zorgplan bijgesteld. Als het mogelijk is, zal de zorg worden afgebouwd.

Forensische begeleiding is ook mogelijk bij ProgresZorg. Progressie in de persoonlijke ontwikkeling, resocialiseren en het voorkomen van recidive zijn speerpunten.

Contact

Wij zijn op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur telefonisch bereikbaar op 06-41768097

Email : info@progreszorg.nl
Web: www.progreszorg.nl
KvK: 72940921
BTW: NL002191973B79

Wij zijn telefonisch bereikbaar op: 06-41768097.

Kantoor: Friesestraatweg 211
(Kantorenpark De Ommelanden)
9743 AD, Groningen