Wonen

WOONTRAJECTEN
ProgresZorg biedt woontrajecten op een eigen locatie met een centrale ligging in de wijk Paddepoel, in Groningen. Het betreft een kleinschalige woonvorm met 7 woonplekken.

WOONTRAJECTEN

ProgresZorg biedt woontrajecten

ProgresZorg biedt woontrajecten op een eigen locatie in Groningen aan. Het betreft een kleinschalige woonvorm voor beschermd wonen. Het doel van de trajecten is om de zelfredzaamheid en eigen regie dusdanig te vergroten, zodat uitstroom naar zelfstandig wonen in de toekomst haalbaar is. De woontrajecten zijn bestemd voor jongeren van 18 tot en met 26 jaar oud, met een WLZ of WMO indicatie. Voor WLZ cliënten wordt de zorg geleverd op basis van modulair pakket thuis. Voor WMO cliënten wordt de zorg geleverd op basis van de indicatie Beschermd wonen met toezicht nabij en op afroep.

Binnen de woonvorm hebben de hulpvragers een eigen woonruimte, met een eigen badkamer, woon/slaapkamer en pantry. Daarnaast is er een gezamenlijke woonkeuken waar samen of zelfstandig gekookt kan worden.

Op basis van een coachingsplan wordt samen gewerkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid, zodat zelfstandig wonen zonder begeleiding in de toekomst mogelijk is. In overleg worden afspraken gemaakt over de individuele begeleidingsmomenten. Ook is er groepsbegeleiding en is de bereikbaarheidsdienst 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken.

De woonvorm bevindt zich in
een nieuwbouw gebouw.

Play Video

ProgresZorg is een aanbieder van Proefwonen. Dit is een traject in samenwerking met woningcorporaties. Hulpvragers die hiervoor in aanmerking komen, krijgen een kans aangeboden om vanuit onze woontrajecten uit te stromen naar een sociale huurwoning.  In het eerste jaar staat de huurovereenkomst op naam van ProgresZorg en ontvangt de hulpvrager ambulante begeleiding. Als het jaar goed wordt afgesloten, kan de huurovereenkomst overgezet worden op eigen naam en kan de ambulante begeleiding worden afgebouwd.

Onze woningen

Centrale ligging in Groningen

Gezamenlijke woonkeuken

Kleinschalige beschermd wonen locatie

Impressie